Anasayfa      Metin Yazarl谋臒谋      Do臒rudan Pazarlama      Hizmetler      Biyografi      Faydal谋 Linkler      陌leti艧im

  
鈥?Tam uygun kelime ile neredeyse
   uygun kelime aras谋ndaki fark, bir
   艧im艧ek ile bir ate艧 b枚ce臒inin 谋艧谋臒谋
   aras谋ndaki farkt谋r. 鈥?/b>
Mark Twain
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

鈥? Konuya yeterince hakim isen
   kelimeler yetersiz kalmaz. 鈥?/b>
Horace
【楽天市場】【中古市場】シャネル風 バッグ. シャネル風 バッグテレビ出演したブランド買取専門店!話題沸騰!高価買取はこちら.
Burada okuyacaklar谋n谋z sat谋艧lar谋n谋z谋 art谋racak.
Ancak % 0.5 mi yoksa % 347 mi sadece size ba臒l谋...
  
E臒er Siz De Daha Fazla Satmak 陌stiyor Ve Bunun 陌莽in Pazarlama 脟al谋艧malar谋n谋zdan Daha 脟arp谋c谋 Sonu莽lar Bekliyorsan谋z, 陌艧te Size Basit, Etkili, S眉ratli, Ekonomik Ve %100 Garantili
Bir Y枚ntem

  
Say谋n 陌艧sahibi, Y枚netici ve Pazarlamac谋,

Soru asl谋nda 莽ok basit: Daha Fazla Satmak 陌ST陌YOR MUSUNUZ ?

Ama ger莽ekten..., 艧u anda satt谋臒谋n谋zdan daha fazla satabilmek, cironuzu art谋rmak, eski ve yeni m眉艧terilerinizden s眉rekli gelen sipari艧 telefonlar谋na, bilgi veya randevu taleplerine cevap veremeyecek kadar yo臒un olmak istiyor musunuz?
  
E臒er istiyorsan谋z yapman谋z gereken asl谋nda 莽ok basit:

Daha 陌yi Anlatmak.

Potansiyel m眉艧terilerinize kendinizi, 眉r眉n眉n眉z眉, hizmetlerinizi ve 艧irketinizi daha iyi anlatmak. Ancak sadece anlatmak de臒il... etkileyerek, ikna ederek, detayl谋ca ve inand谋rarak anlatmak.

Bir kar艧谋l谋kl谋 oturabilseniz. Bir y眉zy眉ze gelebilseniz. M眉艧terinizi belki de hemen ikna edeceksiniz. Kafas谋ndaki t眉m sorulara tatminkar cevaplar verecek, onu hemen kendinize ba臒layacak ve sizinle i艧 yapmas谋n谋 veya sizin 眉r眉n眉n眉z眉 kullanmas谋n谋 sa臒layabileceksiniz. Buna eminsiniz, 莽眉nk眉 i艧inizi seviyor, 莽ok iyi yap谋yor, kapasitenize, tecr眉benize, kendinize ve 艧irketinize g眉veniyorsunuz...

Do臒ru... ve Sonuna Kadar Da Hakl谋s谋n谋z...
Ama Ortada 脟ok 脰nemli Bir SORUN Var.

Asl谋nda birden fazla 枚nemli sorun var.

脰ncelikle yeni m眉艧teriler bulman谋z laz谋m. Yani sizi tan谋mayan potansiyel m眉艧teriler. Bu d眉艧眉nd眉臒眉n眉z kadar kolay olmayabilir. Ara艧t谋rman谋z, zaman ve para harcaman谋z gerekli. 

Sonra rekabet var. Hem de yo臒un rekabet. Varsayal谋m m眉艧teriyi buldunuz. Ama rakipler taraf谋ndan daha 枚nceden kap谋lm谋艧 olacakt谋r b眉y眉k ihtimalle.

Hadi yine varsayal谋m ki potansiyel bir m眉艧teri buldunuz ve 眉stelik rakipleriniz de hen眉z farketmedi. Sekreterleri nas谋l a艧acak, do臒ru ki艧iyi nas谋l bulacak, istedi臒iniz ki艧inin i艧 yo臒unlu臒u i莽inde size zaman ay谋rmas谋n谋 nas谋l sa臒layacaks谋n谋z? Bu s眉reci ne kadar zamanda ge莽eceksiniz? Bu 艧ekilde ka莽 tane m眉艧teri bulmay谋, randevu almay谋 ve ziyaretine gidip uzun uzun hizmet ve 眉r眉nlerinizi anlatmay谋 眉mit ediyorsunuz?

Peki S陌Z陌N (veya ekibinizin) bu 艧ekilde ziyaret edecek ka莽 m眉艧teri i莽in zaman谋 var?

陌艧te bu sebeplerle yo臒un pazarlama yap谋yor ve daha fazlas谋n谋 yapmak istiyorsunuz. 脟ok say谋da potansiyel m眉艧teriye AYNI ZAMANDA ve DAHA 脟ABUK ula艧abilmek i莽in. Internet sitesi a莽谋yor, sat谋艧 mektuplar谋 ve fuar davetiyeleri g枚nderiyor, 眉r眉n veya hizmetlerinizin tan谋t谋mlar谋 i莽in bro艧眉r ve f枚yler bast谋r谋p da臒谋t谋yorsunuz. Ve...

... Do臒al Olarak Bu Pazarlama 脟al谋艧malar谋n谋zdan
Y眉ksek Verim, Yani SATI艦 Bekliyorsunuz.

Ancak bu 莽al谋艧malar谋n谋z谋n geri d枚n眉艧lerinden yeterince memnun musunuz? Yani potensiyel m眉艧terilerinize ula艧t谋rd谋臒谋n谋z bro艧眉r, f枚y, sat谋艧 mektubu gibi bas谋l谋 materyallerinizden ve internet sayfan谋zdan tatmin edici sonu莽lar elde ediyor musunuz? M眉艧teriler sat谋艧 mektubunuz ellerine ge莽ince hemen telefona sar谋l谋p sizi ar谋yorlar m谋, yoksa bro艧眉r眉n眉z daha ilk paragraf bile okunmadan do臒ruca 莽枚pe mi gidiyor? 

Bilmenizde fayda var ki bu g枚nderilerinizde, ufak birtak谋m de臒i艧ikler yaparak %10, %20, %120 hatta %350 daha fazla geri d枚n眉艧 alman谋z m眉mk眉n. Sat谋艧lar谋n谋za ve C陌RONUZA 艧a艧谋rt谋c谋 derecede etkisi olacak bu de臒i艧iklikleri yapaca臒谋n谋z yer ise asl谋nda g枚z眉n眉z眉n 枚n眉nde: Yaz谋l谋 Metinleriniz.

Sat谋艧 Mektuplar谋n谋z谋n, Bro艧眉rlerinizin,
Tan谋t谋m F枚ylerinizin,
Bas谋l谋 Kampanya Materyallerinizin,
Internet Sayfan谋z谋n,
E-mail G枚nderilerinizin

また、写真では見えにくいですが、カツの下には茹でキャベツとマッシュポテトがたっぷりあって、そのあたりも手抜きなしです。本当に、これはもう広島の宝ですね今日は息子が墓参りをするというので、一緒に実家に行きました。同じ広島市内に住んでいますが、普段は中々会う機会がないのですけどね シャネル風 バッグ。 USだとフリーでリリースしてもヒットすれば作品以外での回収が見込めて、『バズがカネを生む』っていう計算があるのも、ミックステープ・シーンが拡大した一因ですよね。日本はどちらかというとテープCD R時代のデモ・テープ時代の延長というか。それでもデモ・テープ時代に比べるとアーティストリスナーにとって格段に世界が拡がりましたけどね。 Zoomerは、愛嬌たっぷりの小型犬ロボットです。音声認識機能を搭載しているため、人の言葉を理解し反応してくれます シャネル風 バッグ。勢いよく尻尾を振ったり、あちこち走り回ったり、息を荒げて擦り寄ってきたりと自由奔放で、ダイナミックな動きが特徴ですまた、赤外線センサーで前にあるモノを認知するので、「ついてきて」と声をかけて歩くと、後をついてくるかわいらしいペットですタカラトミー TAKARA TOMYHello!Zoomer(ハローズーマー) シャネル風 バッグ [小型犬ロボット]。

www.bidsondesign.com www.cottagemarkets.com www.blue-steel.com www.ciowomen.com MET陌NLER陌 ...

Bug眉n kimsenin zaman谋 yok. Hele okumaya hi莽 yok. Dolay谋s谋yla art谋k sadece, kendini zevkle ve merakla okutan, okuduk莽a ikna eden, ikna ettik莽e sat谋艧a y枚nlendiren g眉莽l眉 metinlere ihtiyac谋n谋z var. Peki bir d眉艧眉n眉n... mevcut kurumsal yaz谋lar谋n谋z, kampanya ve sat谋艧 mektuplar谋n谋z, bro艧眉r metinleriniz a艧a臒谋daki 枚nemli unsurlar谋 i莽eriyor mu?

 • B眉t眉n sat谋艧 metinlerinde olmazsa olmaz ve kesinlikle bulunmas谋 gereken nedir ?

 • Etkileyici bir metin ne kadar uzun veya k谋sa olmal谋d谋r ?

 • 陌nsanlar sat谋n ald谋klar谋n谋 neden sat谋n al谋rlar ?

 • Potansiyel bir m眉艧teriye metninizi okuturken sizin 眉r眉n眉n眉z眉 sat谋n alma arzusu nas谋l uyand谋r谋l谋r ?

 • 陌kna psikolojisinin en 枚nemli unsurlar谋 nelerdir ve metinlerde nas谋l kolayca kullan谋l谋r ?

 • 陌nsanlar谋 etkilemek ad谋na metinde kullanaca臒谋n谋z en hassas unsurlar nelerdir?

 • Nas谋l bir mektup ile geri d枚n眉艧 oranlar谋n谋 %347 art谋r谋rs谋n谋z ?

 • M眉艧terileri s枚ylediklerinize inand谋ran mucize kelime hangisidir ?

 • Potansiyel m眉艧terinizin dikkatini sadece sizin metninize yo臒unla艧t谋rmas谋n谋 nas谋l sa臒lars谋n谋z ?

 • D眉nyan谋n kurulu艧undan bug眉ne insanlar谋n de臒i艧meyen istekleri nelerdir ve bunlardan nas谋l sat谋艧 ad谋na faydalanabilirisiniz ?

 • Sizin okumalar谋n谋 istedi臒iniz metinleri insanlara nas谋l okutursunuz ?

 • D眉艧眉nceleri en etkili 艧ekilde yaz谋ya aktarman谋n yollar谋 nelerdir ?

 • Sat谋艧 ile metin aras谋n谋daki ili艧ki nedir ve bu ili艧ki en verimli 艧ekilde nas谋l kullan谋l谋r ?

 • Potansiyel m眉艧terinize hitap etmek i莽in metin i莽inde kullan谋lmas谋 gereken en uygun yakla艧谋m hangisidir ?

 • S谋k谋c谋 bir metin nas谋l canland谋r谋l谋r ve potansiyel m眉艧terinizin onu ba艧tan sona zevkle okumas谋 nas谋l sa臒lan谋r ?

 • Metninizi kullanarak potansiyel m眉艧terinizin hareketlerini ne 艧ekilde sat谋艧a y枚nlendirebilirsiniz ?

 • Ve metinlerinizde bulunmas谋 gereken daha bir莽ok sat谋艧 art谋r谋c谋 yakla艧谋m ve unsur...

E臒er metinleriniz s谋radansa, e臒er metinleriniz yukar谋daki unsurlar谋 i莽ermiyorsa bo艧una u臒ra艧may谋n, farkedilmezsiniz. FARKED陌LEMEZS陌N陌Z. 脟眉nk眉 mektuplar谋n谋z, bro艧眉rleriniz okunmaz. 艦irketinizi, kendinizi, 眉r眉n ve hizmetlerinizi gere臒ince anlatamazs谋n谋z. Pazarlama 莽abalar谋n谋z verimsiz olur ve yat谋r谋m谋n谋z havaya gider.
  
Ama bir de tersini d眉艧眉n眉n...
  
鈥?陌lgin莽, heyecanl谋 ve s谋rad谋艧谋,
鈥?Rahat ve kolay okunur,
鈥?Ele al谋nd谋臒谋 anda okuyan谋 艧im艧ek gibi 莽arpan ve i莽ine 莽eken,
鈥?Paragraftan paragrafa ge莽erken bir t眉rl眉 b谋rak谋lamayan,
鈥?Kendini ilk c眉mleden son kelimeye kadar zevkle okutan,
鈥?Sadece okutmakla kalmay谋p bir de okuyan谋 g枚nderene y枚nlendiren ve
鈥?Kar艧谋 konulamaz bir yakla艧谋mla SATI艦A te艧vik eden

metinlere sahip oldu臒unuzu d眉艧眉n眉n. Art谋k sadece b枚yle ETK陌L陌 metinler ile pazarlama 莽al谋艧malar谋 yap谋n ve art谋k yaln谋zca b枚yle G脺脟L脺 metinler ile m眉艧terilerinize ula艧谋n.

Rakiplerinizin Aras谋ndan S谋yr谋lacak, Potansiyel M眉艧terilerinizin Dikkatini 脟ekecek Ve SATI艦LARINIZI S眉ratle ve 艦a艧谋raca臒谋n谋z Oranda ARTIRACAKSINIZ.

Mevcut metinlerinizi g眉莽lendirmek veya yeni pazarlama projelerinde etkili metinler olu艧turmak i莽in hemen aray谋n.

(0212) 5490088

info@dahafazlasatmak.com

hbahar@dahafazlasatmak.com

  

Copyright 漏 2007. Haymi Bahar
 
moncler soldes canada goose solde doudoune moncler canada goose homme moncler femme ugg suisse canada goose pas cher moncler doudoune femme parajumpers homme ugg australia ugg pas cher timberland femme parajumpers femme timberland suisse doudoune moncler femme canada goose femme moncler homme